Hakkımızda

Hakkımızda

TAM KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

ECEGEN Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi tecrübesi ile gebelik öncesi süreçten itibaren her türlü kalıtsal hastalığın tanısı ve önlenmesinde kaliteli ve güvenilir genetik danışmanlık ve test hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Son Güncelleme 18 Aralık 2022

Merkezimiz yüksek risk grubundaki bireylerin ya da ailelerin saptanması, sonraki nesillerde bu riskleri en aza indirebilecek önlemlerin alınması için prenatal ve preimplantasyon genetik tanı yöntemlerinin de yardımıyla koruyucu tıbbın en önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir.

Merkezimizde hemato-onkoloji, kadın-doğum, çocuk hastalıkları başta olmak üzere tüm branşlarda endikasyona uygun şekilde tek bir numuneden, tüm sitogenetik ve moleküler genetik test hizmetleri sunulmaktadır.

ECEGEN ayrıca ilaç, kimya, biyoteknoloji ve tıp endüstrileri ve bu alanlarda çalışan araştırmacılar için yeni biyoteknolojik ürünleri ve hizmetleri geliştirmekte ve araştırmaları ile ilgili ihtiyaçları karşılamaktır.

Son Güncelleme 18 Aralık 2022